Kategori Aktuellt

Miljögruppen har tagit fram information för att göra det lätt att sortera rätt och skaffat nya dekaler som tydligt visar vad som skall lämnas i de olika kärlen. Låt oss alla hjälpas åt och sortera rätt och hålla god ordning i våra sophus!

Fler kärl för förpackningar

Vi har ökat kapaciteten för förpackningar. Det finns nu ytterligare ett kärl för pappersförpackningar i sophusen på Skogstorpsvägen och Scoutvägen nedre och ytterligare ett för plastförpackningar på Scoutvägen övre. Ett av plastkärlen på Skogstorpsvägen är ersatt med ett större kärl. Var uppmärksam på märkningen så att rätt förpackning hamnar i rätt kärl. Det är trängre i sophusen nu och därför kan det hända att kärlen byter plats i samband med tömningen.

Platta till dina förpackningar

Trots den ökade kapaciteten är det fortsatt viktigt att du trycker ihop förpackningarna innan du lägger dem i kärlen. Om du har samlat ihop förpackningar i en kasse eller påse ska du tömma den i kärlet och inte lägga i hela påsen eller kassen. Då får fler förpackningar plats i kärlen.

  • Stora förpackningar passar inte i våra kärl, de tar alldeles för stor plats. De lämnas på återvinningsstationen ”uppe i backen”.
  • Tomglas och tidningar får inte lämnas i våra sophus. Sådant lämnar du också på återvinningsstationen ”uppe i backen”.
  • Hinkarna för batterier och lampor i sophuset på Skogstorpsvägen har ”bytt sida” och står nu på den högra sidan, samma sida som kärlen för matavfall och övrigt hushållsavfall (bruna och gröna kärl) står på.

Trädgårdsavfall i ny container

En container för trädgårdsavfall kommer hit i nästa vecka och kommer att finnas fram till mitten av september. Var noga med att bara lägga trädgårdsavfall (utan påsar eller säckar) och inte jord, sten, stubbar och annat grovt i containern. Trädgårdscontainern skall alltid vara låst. Du öppnar den med samma nyckel som du använder till grovsopscontainern.

Detta gäller för grovsopor

Grovsopscontainern står här hela året. I den kan du lägga dina grovsopor, men aldrig trädgårdsavfall. Farligt avfall, t ex elektronik, elprylar, färger får inte heller läggas i den. Sådant kan du lämna till den mobila återvinningscentralen.

Givetvis får inget lämnas utanför kärlen eller containrarna.

Läs mer om hur du ska sortera och återvinna

Guide från miljögruppen (april 2021)