Här kan du ladda ned stadgarna för föreningen Brf Sollentunahus 2.

I stadgarna regleras hur föreningen styrs, medlemskap, överlåtelser med mera.

Ladda ned stadgarna här (pdf, 5 mb. beslutade 20180119)