Vi månar om miljön och sorterar våra sopor. Vi har tre sophus – ett på varje parkeringsplats. Här kan du läsa om hur du ska sopsortera.

Sophus

I varje sophus finns kärl för pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, matavfall och övrigt hushållsavfall. I sophuset på Skogstorpsvägen finns även behållare för lampor och batterier. Dessutom har vi container för grovsopor och trädgårdsavfall på parkeringsplatsen vid Skogstorpsvägen. Vi har nära till kommunens återvinningsstation i korsningen av Skogstorpsvägen och Hedvigsdalsvägen och där det finns det bland annat behållare för tidningar och glasförpackningar samt behållare för begagnade kläder, textilier och skor.

I sorteringsguiden finns information om olika fraktioner/typer av avfall som ska återvinnas 

Så här hanterar vi olika typer av avfall

Matavfall och övrigt hushållsavfall

I det bruna kärlet lägger vi matavfall (i bruna papperspåsar) och i det gröna övrigt hushållsavfall. Matavfallet går till rötning och blir till biogas och biogödsel. För att den här processen ska fungera krävs att matavfallet sorteras på rätt sätt och bara slängs i bruna påsar. Vår kommun följer upp att vi sköter avfallshanteringen. Ju bättre vi sorterar desto mindre kostar det oss boende!

Behöver du fler påsar för matavfall? Dessa finns på väggen i soprummen.

Förpackningar av papper, plast och metall

Lämna förpackningar av papper, plast och metall i insamlingskärlen som finns i våra sophus. Våra sopkärl har begränsad volym så riv sönder och platta till förpackningarna innan du lägger dem kärlen.

Stora kartonger och wellpappförpackningar och skrymmande plastförpackningar skall läggas behållarna på kommunens återvinningsstationen i korsningen Skogstorpsvägen och Hedvigsdalsvägen.

OBS: Om kärlen i föreningens egna soprum är fulla: Släng inget mer i dem. Lämna istället dina sorterade förpackningar vid kommunens återvinningsstation!

Förpackningar av glas

Glasflaskor och glasburkar får inte läggas i våra sopkärl. De ska läggas i behållarna på kommunens återvinningsstation.

Elavfall

I sophuset på Skogstorpsvägen finns behållare för lampor, lysrör och batterier. Allt övrigt elavfall skall lämnas på kommunens återvinningsstationer. Elavfall FÅR INTE läggas i grovsopscontainern eller i de gröna sopkärlen för övrigt hushållsavfall.

Vitvaror

Vitvaror som kyl- och frysskåp, spis, diskmaskin, tvättmaskin hämtas avgiftsfritt av avfallsentreprenören. Kontakta Sollentuna Energi, tel: 08-623 88 00 och gör upp om hämtning. Ställ sedan ut din kyl/frys etc vid soprummet med tydlig märkning om vem du är som lämnat den och när den skall hämtas.

Grovavfall – grovsopscontainer

Kasserade husgeråd, möbler, pulkor, cyklar, mattor etc. läggs i vår låsta container på p-platsen på Skogstorpsvägen. Föreningen betalar för tömning en gång per vecka. Undvik att fylla containern med sådant som kan läggas i återvinningsstationen (till exempel kartonger och förpackningar). Lägg alltid soporna i containern – inget får ställas utanför. Nyckeln till containern är samma som du använder till tvättstugorna och poolen.

OBS: Du får inte slänga trädgårdsavfall i grovsopscontainern.

OBS: Slå sönder möbler etc innan du lägger dem i containern så får mer plats!

Har du en större mängd avfall, till exempel i samband med renovering av din lägenhet, vid flyttstädning eller liknande måste du själv ordna bortforsling. Lämna till någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.

Trädgårdsavfall

Vi har en separat container för trädgårdsavfall under perioden mitten av maj–mitten av september. Den står bredvid grovsopscontainern på p-platsen på Skogstorpsvägen. Nyckeln till containern är samma som du använder till tvättstugorna och poolen.

OBS: I trädgårdscontainern får du bara lägga trädgårdsavfall utan påsar eller säckar. Inte jord, sten, stubbar och annat grovt.

OBS: Överbliven jord, fyllnadsmassor eller grenar får inte läggas upp på andra ställen än i din egen trädgård.

I samband med höst- och vårstädningen tar vi in extra container för trädgårdsavfall.

Du får även lämna trädgårdsavfall avgiftsfritt vid SÖRAB:s återvinningscentraler alternativt läs mer på Sollentuna energis hemsida.

Farligt avfall

Exempel på farligt avfall är: bränslen, oljeprodukter, målarfärg, lysrör, gifter och batterier. Farligt avfall ska lämnas på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler eller den mobila återvinningscentralen som finns på infartsparkeringen vi Silverdals kapell en gång per månad. Mer information om tidtabell och vad du kan lämna där finns på SEOM:s hemsida.

Tidningar

Tidningar lämnar du enklast på kommunens återvinningsstation högst uppe i backen på Skogstorpsvägen. De får inte lämnas i våra sopkärl eller i grovsopscontainern.

Begagnade kläder, textilier och skor

En behållare för insamling av begagnade kläder finns vid återvinningsstationen vid Skogstorpsvägens början, nära Sollentunavägen. Läs på behållaren vad du får lägga där och hur du ska paketera det!