Information för mäklare

Här hittar du som är mäklare information som brukar efterfrågas vid försäljningar av lägenheter inom Brf Sollentunahus2.

Föreningen: Brf Sollentunahus 2

Organisationsnummer: 714800-2848

Webbsida: www.sollentunahus2.se

Boendeform: Bostadsrättsförening

När bildades föreningen: 1975

Fastighetens byggår: 1975

Adress till föreningen:
Brf Sollentunahus 2
Scoutvägen 42
191 39 Sollentuna

Bostadsadresser: Scoutvägen 2–116 och Skogstorpsvägen 5–133

Hur många lägenheter finns det
Föreningen äger och förvaltar 122 radhus med lägenheter om 1–5 rok.
Lägenhetsfördelning:
1 lgh om 1 rok
22 lgh om 2 rok
53 lgh om 3 rok
17 lgh om 4 rok
29 lgh om 5 rok

Till varje radhus finns ett friliggande kallförråd.

Gemensamma lokaler och anläggningar
Två kvartershus med en tvättstuga i varje, bastu, gym, föreningslokal, besökslägenhet och tre sophus samt poolanläggning med stor pool och barnpool. Inom området finns flera mindre lekplatser som årligen säkerhetsbesiktigas och gemensamma grönytor.

Garage och parkeringsplatser
89 garage, samtliga med uttag för motorvärmare, och 67 parkeringsplatser varav 20 med laddbox för laddning av el-bil och 10 med uttag för motorvärmare för uthyrning. För hyra av garage och p-plats är det kö. Nya bostadsrättsinnehavare som önskar ställa sig i kö för garage eller p-plats kan efter inflyttningen besöka vicevärdsexpeditionen och anmäla detta.

Energideklaration, primärenergital: 136 kWh/m², år. Fastigheten är klassad i energiklass E. Deklarationen utfördes 2020 baserad på energidata från 2019. Se deklarationen här

Uppvärmning: Fjärrvärme (ingår i avgiften).

Vatten: Kallt och varmt vatten (ingår i avgiften).

Hushållsel: Ingår inte i avgiften. Varje lägenhet har egen mätare.

Kabel TV : Ja, från Tele2 (fd ComHem) via KOAX-nät. Grundutbudet ingår i avgiften.

Bredband: Alla lägenheter är anslutna till Sollentuna Energis öppna stadsnät via fiberkabel. I stadsnätet finns ett flertal leverantörer av bredbandstjänster och IP-telefoni. Kan även erhållas i KOAX-nätet via Tele2 (fd  ComHem).

Brandvarnare: Skall finnas på varje plan i bostaden. Den boende ansvarar för att den finns och fungerar.

Försäkring: Föreningen kräver att den boende har hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Miljö
Laddboxar finns på 20 av parkeringsplatserna och boende som har elbil kan hyra en plats där bilen kan laddas. Solpaneler installerades 2012 på kvartershuset vid poolen för produktion av el och för att bidra till uppvärmningen av poolen. Kärl för sorterade sopor (matavfall, övrigt hushållsavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar) finns i varje sophus. Dessutom finns kärl för insamling av lampor och batterier vid ett sophus och container för grovavfall vid en parkeringsplats. Under sommarhalvåret finns även en container för trädgårdsavfall.

Större underhållsåtgärder

 • Nya undercentraler för värme och varmvatten 2023
 • Relining av stamledningarna för avlopp genomfördes under 2021 – 2022.
 • Målning av fasader 2016
 • Nya fönster: 3-glas, aluminiumklädda med U-värde 1.1, installerades på bottenvåningarna 2011 och på övervåningarna 2013
 • Taken ses över kontinuerligt
 • Nytt tak på kvartershuset vid poolen 2012
 • Årligen avsätts 2.2 miljoner kr till fonden för yttre underhåll vilket är beräknat att täcka underhållsbehovet på 30 års sikt.

Radon
Radonmätning genomfördes i samtliga lägenheter under 2012 och lägenheter med radonhalter över 200 Bq/m³ är därefter åtgärdade med radonsug eller radonventiler.

Förvaltning
Ekonomi – Riksbyggen
Teknisk förvaltning – Riksbyggen
Överlåtelser och pantförskrivningar – Riksbyggen

Godkänns juridisk person som köpare: Nej

Kreditupplysning: Ja

Överlåtelseavgift: Ja, 2.5% av gällande prisbasbelopp. Betalas av köparen och faktureras av Riksbyggen.

Pantsättningsavgift: Ja, 1% av gällande prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren och faktureras av Riksbyggen.

In- och utflyttning: Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem och utträde för tidigare medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.

Styrelsemöten: Ca 1 gång/månad

Kontakta alltid Riksbyggen angående

 • Lägenhetens andelstal
 • Lägenhetens yta
 • Överlåtelsehandlingar – in- och utträdeshandlingar
 • Registrerad ägare till lägenheten
 • Åtaganden mot föreningen – avgifter mm
 • Panter
 • Förmögenhetsvärde

Överlåtelser läggs upp i Överlåtelseportalen  https://overlatelse.riksbyggen.se/login

Adress, telefon och mejl till Riksbyggen
Riksbyggens Servicecenter
Bostadsadministration
Box 540
721 09 Västerås
E-post: boa@riksbyggen.se
Tel: 0771-860 860