Infoblad, juni 2022

I juni månads infoblad från styrelsen får du information om höjning av månadsavgiften samt en lägesrapport på de pågående arbetena med relining. Du får också senaste nytt om fibernät och laddplatser för elbilar. Avgiftshöjning Ökade kostnader för räntor och energi påverkar vår förening. Det är självklart viktigt att vi bibehåller en stabil [...]

Infoblad, mars 2022

Vårens trädgårdsdag när vi skall hjälpas åt att städa upp efter vintern och förbereda vårt område inför sommaren kommer att äga rum lördagen den 23 april. Mer information kommer senare från din trädgårdansvariga. Vi ser verkligen fram emot att återuppta gamla vanor och träffas vid poolområdet för lunchpaus, lotteri och småprat med grannarna. [...]

Infoblad december

Styrelsen önskar alla god jul och gott nytt år! Som traditionen bjuder påminner vi i december månads infoblad om brandskydd och hur du ska återvinna papper och annat som kommer med julklapparna! Vi berättar också lite kort om årsstämman och enkäten om behov av laddplats för elbil. Årsstämman Vi hade årsstämma den 7 december. Tack […]

Infoblad september 2021

I senaste infobladet berättar styrelsen om kommande årsmöte, trädgårdsdag, containerför trädgårdsavfall med mera. Årsstämma och motioner Årets stämma kommer att hållas tisdagen den 7 december. Kallelse och information inför stämman kommer att delas ut i mitten av november. Motioner till stämmans ska lämnas in senast den 30 september till [...]

Infoblad – augusti

Sommaren går mot sitt slut och den 5 september stänger vi poolen. Tack till alla poolskötare! I senaste nyhetsbrevet påminner styrelsen om skötseln av våra uteplatser. Vi ber också alla hjälpas åt med att ta hand om frukten på våra träd och tipsar om hur vi får en lite trevligare hantering av vårt matavfall. Det […]

Grävarbeten vid Scoutvägen

Under de närmaste dagarna kommer grävarbeten att påbörjas på gräsmattan mellan Scoutvägen 42 och övernattningslägenheten och i sluttningen utanför Scoutvägen 40. Det som ska göras är att en värmekulvert ska grävas fram så att man kan sätta in ventiler. Vi ber alla att respektera arbetsplatser och avspärrningar som kommer att göras. Stort tack!

Infoblad från styrelsen, juni

I infobladet delar styrelsen viktig information som berör alla medlemmar. I juni skickar vi med en vädjan till stor försiktighet vid grillning samt att vara sparsam med vatten. Vissa växter behöver vattnas när det blir torrt, men vi vattnar inte gräsmattor. Du vet väl att det finns regnvattentunnor vid båda tvättstugehusen. Där kan du hämta [...]

Poolregler med anledning av pandemin

På grund av risk för Corona-smitta gäller följande extra regler för poolen tills vidare: Personer i riskgrupper har exklusivt tillträde till poolen mellan kl 8 och 10 på vardagar. Endast personer i riskgrupper får vara där denna tid. Gäster är inte välkomna i poolområdet. Endast medlemmar och familjemedlemmar som bor i området får nyttja [...]

Vi kan bli ännu bättre på att sortera och hantera vårt avfall!

Miljögruppen har tagit fram information för att göra det lätt att sortera rätt och skaffat nya dekaler som tydligt visar vad som skall lämnas i de olika kärlen. Låt oss alla hjälpas åt och sortera rätt och hålla god ordning i våra sophus! Fler kärl för förpackningar Vi har ökat kapaciteten för förpackningar. Det finns […]

Miljöarbetet: Ny statistik för 2020

Miljöplanen har nu uppdaterats med information från 2020. Tyvärr fortsatte mängden avfall att öka, men den del som är matavfall ökade förhållandevis mer och är nu 35 procent av det totala avfallet. Det är oklart hur mycket av ökningen som beror på att många arbetade hemma under året på grund av Covid-19-pandemin. Läs föreningens miljöplan […]