Infoblad, mars 2024

Våren är på väg och styrelsen informerar om sopning av grus, trädgårdsdagen och hur vi kan bli av med trädgårdsavfall! Trädgårdsdag Lördagen den 4 maj är det dags för vårens trädgårdsdag. Notera datumet i din kalender. Mer info får du som vanligt av trädgårdsansvariga i ditt område. Sopning startar 2 april Sopningen av grus i […]

Information från styrelsen, december 2023

I början av december hade föreningen årsstämma. Protokollet finns på anslagstavlorna vid tvättstugorna. På stämman informerade Göran Almberg om kostnadsökningar föreningen kommer att drabbas av framöver. Under innevarande budgetår kommer vi inte att göra höjningar av månadsavgifterna men vi måste räkna med att de behöver höjas igen till hösten [...]

Information från styrelsen, oktober 2023

Höststädningsdagen i början av oktober var solig och blåsig. Det var som vanligt många som bidrog till att göra området fint inför vintern. Tack till alla som var med, både utomhus och inne i köket. Det är en viktig insats som vi boende gör på trädgårdsdagarna. Tillsammans håller vi ner kostnaderna för trädgårdsskötsel. Att vara […]

Information från styrelsen, augusti

I infobladet för juni meddelade vi att månadsavgifterna för lägenheterna skulle höjas med 6% från den 1 september och att den särskilda kabel-TV-avgiften samtidigt skulle tas bort. Ändringarna kommer retroaktivt finnas med på oktoberavierna. Behöver du ett garage? Vi har några garage som inte är uthyrda. Om du har behov av garage kan du vända [...]

Information från styrelsen, juni 2023

Vi går in i semesterperioden. Poolen är öppen och det råder en fin sommarkänsla i hela området. Ta gärna en promenad och njut av blommor och rabatter! Här kommer information från styrelsen om aktuella frågor! Ekonomi Styrelsen har gått igenom budgeten för nästa budgetår. Ökade kostnader till följd av ökade ränte-och energikostnader och den [...]

Infoblad, april

Det är äntligen vår! I styrelsens infoblad finns information om sandsopning och hur vi ska hantera trädgårdsavfall. Även påminnelser om vad som gäller för trafik inom området och hur du gör en felanmälan. Sandsopning Uppsopningen av sanden i gränderna och på parkeringsplatserna börjar måndag den 17 april. Se till att gångarna är fria från [...]

Infoblad, februari

Snart kan vi koppla upp oss mot SEOM’s fibernät! Vi räknar med att allt ska fungera senast i slutet av mars. Du som vill använda fibernätet: Titta på SEOM:s hemsida vilka leverantörer som finns tillgängliga i fibernätet. Du väljer själv vilken leverantör du vill teckna avtal med. Om du är nöjd med den kabel-TV och/eller […]

Så kan du hjälpa till att minska kostnader för energi och avfall

Även föreningen, och därmed vi alla, drabbas av ökande kostnader på räntor, energi och annat. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att hålla nere de kostnader vi kan påverka genom vårt beteende, såsom värme, el och avfallshantering. Här kommer några tips! El- och fjärrvärme Kostnaderna för el och fjärrvärme utgör en dryg […]

Fiberinstallation

Snart startar arbetet med fiberinstallationen. Det är företaget UTECH AB som ska utföra arbetet, som inleds med grävarbeten i området. Grävning sker vecka 42-46. Sedan blir det asfaltering, som förhoppningsvis är klar till årsskiftet. Iordningställande av gräsmattor görs våren/sommaren 2023. UTECH kommer arbeta måndag–torsdag kl 07-16, [...]

Poolregler med anledning av pandemin

På grund av risk för Corona-smitta gäller följande extra regler för poolen tills vidare: Personer i riskgrupper har exklusivt tillträde till poolen mellan kl 8 och 10 på vardagar. Endast personer i riskgrupper får vara där denna tid. Gäster är inte välkomna i poolområdet. Endast medlemmar och familjemedlemmar som bor i området får nyttja [...]