Tips om vattning och trädgård under sommaren

Etablerade träd, perenner och gräsmattor behöver sällan vattnas. På vår och försommar innehåller jorden oftast tillräckligt med fukt för att växterna ska komma igång och växa. Vid torka söker sig rötterna nedåt. Om växten då vattnas söker sig rötterna uppåt igen och har svårare att klara fortsatt torka. Vattning Gräsmattor återhämtar sig [...]

Infoblad i sommartid

Styrelsen har beslutat att tills vidare behålla månadsavgifter och hyror på nuvarande nivå. Saker som händer under sommaren: Laddboxar för elbilar installeras på några av våra parkeringsplatser och delar av området kommer att få ny asfalt. Vi påminner också om att det finns en hjärtstartare i tvättstugan vid poolområdet. Poolen Vi har alla [...]

Infoblad, maj

I styrelsens infoblad för maj 2019 finns viktig information om brandskydd. Du kan också läsa om hur vi tar hand om våra gröna ytor. Och du som missat att anmäla dig för en veckas poolskötsel får en påminnelse! Brandskydd Det är redan torrt i marken och därmed hög brandrisk. För att vi alla skall göra […]

Viktig information: Teckna en bostadsrättsförsäkring

Du måste själv teckna en bostadsrättsförsäkring som gäller fr o m 2019-07-01. Enklast gör du detta genom att kontakta det försäkringsbolag som du har din hemförsäkring hos och meddela att de ska lägga till bostadsrättstillägg. Vi har inte längre någon kollektiv bostadsrättsförsäkring I föreningens fastighetsförsäkring har hittills även ingått [...]

Infoblad, mars

Senast den 7 april ber vi att ni sopar ut all sand så att sopmaskinen kan ta upp den. Den 17 april sker den årliga yttre besiktningen. Om det är något du har sett och som du vill att vi ska titta närmare på ber vi dig meddela det. Sandsopning Snart är det dags att […]

Infoblad, februari

I styrelsens infoblad (febuari 2019) kan du läsa om återuppbyggnaden av våra garage, sophantering, snöskottning och hur du sparar energi när du tvättar. Du kan också läsa om arbetet för elbilsladdning: föreningen beviljats bidrag från Klimatklivet på 50% av installationskostnaden för att sätta upp laddboxar på 12 bilplatser. Vi går därför [...]

Infoblad i december

Nu är det helger med firande och dessutom den mörkaste perioden på året. Kom ihåg att vara försiktig med ljus och marschaller! Du har väl inte glömt att kontrollera brandvarnarna och byta batterier eller köpa ny brandvarnare om den du har inte fungerar. Det skall finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan. Alla bör också […]

Infoblad, november

November månads infoblad från styrelsen innehåller information om bland annat grannsamverkan och föreningens arbete med hållbarhet. Dessutom påminner vi om depositionsavgiften som du måste betala kontant när du hämtar ut nyckel till bokad lokal eller övernattningslägenhet. Från och med den 1 december har vi en ny vicevärd och nya öppettider [...]

Infoblad, september

I senaste infobladet får du viktig information om ventilation i våra lägenheter. Du får också information om återuppbyggnad av garage, trädgårdsdagen och mycket annat. Ventilation Som vi har informerat om tidigare påpekade sotarna som gjorde rent i ventilationssystemet att det var fel och brister i flera lägenheter beroende på att ändringar [...]

Infoblad – läs mer om brandskydd

Branden i vår grannförening i juli gjorde det tydligt hur snabbt en brand kan uppstå och vilka förödande konsekvenser den kan få. Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att undvika att en brand uppstår samt är rustade för att snabbt upptäcka och bekämpa en eventuell brand. I senaste infobladet finns […]