Adventstider och brandsäkerhet

Nu under den mörka årstiden tänder vi oftare ljus och då gäller det att tänka extra mycket på brandskyddet. Passa på att byta batteri i dina brandvarnare och var försiktig med levande ljus och marschaller! Våra hus ligger mycket tätt och även en liten brand i ett hus kan få förödande konsekvenser. Vi påminner därför […]

Avfallshantering: Flera åtgärder på gång

Efter enkäten om avfallshantering tidigare i år kommer flera saker att förbättras. Styrelsen ser en satsning på återvinningshanteringen via entreprenörerna som viktigast. Det är också viktigt att ta fram bättre information till alla boende om framför allt hanteringen av plast- och pappersförpackningar. Fler åtgärder som styrelsen kommer att gå [...]

Styrelsens infoblad, september

I september månads infoblad berättar vi om årets stämma och hur vi planerar att genomföra höstens trädgårdsdag. Du får också viktig information om hur du ska underhålla de så kallade spanjoletterna i fönstren, se pdf med instruktion. Föreningsstämma 8 december Årets stämma kommer att hållas tisdagen den 8 december. Beroende på smittläget för [...]

Infoblad, maj

Poolen kommer att öppnas i början av juni. Förutom de vanliga reglerna att alltid duscha innan man hoppar i vattnet och att alla har badkläder, även de små, är det nu också viktigt att alla som är i poolområdet tar ansvar och är friska och håller avstånd och i övrigt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anmäl dig […]

Miljöarbetet – statistik för 2019

Miljöplanen som fastställdes för ett år sedan har nu uppdaterats med information från 2019. Det har inte skett några större förändringar av värme, el och vattenförbrukningen under de senaste åren. Avfallet i de gröna tunnorna ökade Källsorterat matavfall (de bruna kärlen) har inte ökat i jämförelse med år 2018 medan mängden övrigt [...]

Infoblad och viktig information om trädgårdsdagen

Trädgårdsdagen lördagen den 25 april är sedan tidigare inbokad för vår gemensamma städdag. Vi håller fast vid detta datum men eftersom vi i dessa tider bör hålla avstånd från varandra kan det kanske vara bra att sprida ut arbetsuppgifterna över flera dagar. Den som känner oro och obehag inför att vistas ute tillsammans med andra […]

Infoblad, februari

Nu kan du betala hyran för föreningslokalen och gästlägenheten med Swish. Du betalar på vicevärdsexpeditionen när du hämtar ut nyckeln. Fr o m den 19 februari gäller följande hyror: Gästlägenheten 330 kr/dygn Föreningslokalen måndag – torsdag och söndag 110 kr/pass Föreningslokalen fredag och lördag 220 kr/pass Ljudanläggning i [...]

Infoblad, december

Styrelsen önskar god jul och gott nytt år och ger lite tips för återvinning av julklappskartonger och julgran. I infobladet ser du också vilka som ingår i styrelsen som valdes på stämman i början av december, samt kan läsa om läget för kanalutbudet från ComHem. Ladda ned hela infobladet (pdf)  

Återbruksdag 24 november

Söndag den 24 november kl 15-17 ordnar föreningens miljögrupp återbruksdag i föreningslokalen. Välkommen att sälja/skänka bort saker som du inte längre använder. Givetvis kan även du som bara vill fynda också komma! Hjälp gärna till att sprida information om denna aktivitet till dina grannar. Välkommen!

Vad är det för antenner på garagetaken?

I styrelsens infoblad för oktober berättar vi om något som en del undrat över! På en del garage samt på föreningslokalen sitter sedan en tid tillbaka vita antenner. De tillhör laddboxinstallationen för elbilar. Alla laddboxarna är kopplade till en molntjänst på nätet och antennerna sköter kommunikationen. I molntjänsten fördelas den [...]