På den här sidan har vi samlat information om hushållsel och brandsäkerhet.

Hushållsel

Varje lägenhet har en individuell elmätare. Mätaren sitter i elskåpet i förrådet. Där sitter också huvudsäkringarna. Säkringarna är på 16 Amp. Se till att alltid ha säkringar hemma så att du är garderad om en säkring skulle gå.

Säkringstavlan för de olika undergrupperna sitter i hallen. Vi rekommenderar att alla installerar jordfelsbrytare.

Eventuell belysning på vinden skall vara fast installerad med strömbrytare. Ingen elutrustning på vinden får anslutas med sladd och stickpropp, endast fasta installationer är tillåtna.

Elinstallationer skall alltid göras av behörig person.

Brandsäkerhet

Våra hus ligger mycket tätt och även en liten brand kan få förödande konsekvenser. Därför har vi ett absolut krav att det skall finnas minst en fungerande brandvarnare per våningsplan i alla lägenheter. Brandvarnarna ska kontrolleras regelbundet!

Det är också en skarp rekommendation att det ska finnas minst en brandsläckare och brandfilt i varje lägenhet, helst en på varje våningsplan.

För att förhindra brand, tänk på att:

  • Aldrig lämna brinnande ljus utan uppsikt
  • Inte förvara brandfarligt material på vinden
  • Gärna använda spisvakt

Du kan läsa mer om tryggare el på Elsäkerhetsverkets webbplats

Goda råd om brandskydd finns hos Brandskyddsföreningen