Här hittar du information om uppvärmning, energiförbrukning och hur vi kan hjälpas åt att minska kostnaderna. Du hittar även information om vad som gäller för golvvärme.

Energi

Uppvärmningen av lägenheterna och varmvattnet sker med fjärrvärme från Sollentuna Energi. Även poolen värms med fjärrvärme. Men här har vi också hjälp av solpanelerna som sitter på kvartershuset vid poolen.

Värmekostnaderna står för omkring 20 procent av månadsavgifterna.

I föreningens energiförbrukning ingår även den el som används för ytterbelysning, motorvärmare och i tvättstugor och gemensamma lokaler. Energideklaration som utfördes 2020 baserad på energidata från 2019 visade att energiprestanda, energiprimärtal är 136 kWh/m²,år vilket gör att fastigheten klassas i energiklass E.

Energideklarationen 2020

Värme

Denna kostnad kan vi boende själva påverka med hur vi hushållar med värme och varmvatten.

  • Reglera temperaturen genom att använda termostaterna, istället för att vädra. Experimentera med inställning, stäng gärna av ett element helt.
  • När du vädrar, gör det kort och effektivt.
  • Lufta elementen om värmen inte är jämnt fördelad i ett element. Men elementet skall alltid vara svalare i botten än i toppen
  • Tänk på hur du använder varmvatten.
  • Duscha hellre än bada men duscha inte längre än nödvändigt.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Täta kranar som droppar.

Policy för golvvärme

Det är tillåtet att installera golvvärme, men den skall vara elburen. Vattenburen golvvärme är inte tillåten.