Föreningens löpande verksamhet sköts av styrelsen som väljs av föreningsstämman. Styrelsen har vanligen möte en gång per månad.

Kontakta gärna någon av oss eller mejla till styrelsen@sollentunahus2.se om det är något som du vill föra fram.

Styrelsen har följande medlemmar:

Ordinarie ledamöter:

Göran Almberg, Skogstorpsvägen 53, ordförande
Thomas Berg, Skogstorpsvägen 73
Bengt Holmberg, Scoutvägen 30
Marianne Lindblom, Skogstorpsvägen 55
Eva-Lena Lundh, Skogstorpsvägen 89
Jon Söderhjelm, Scoutvägen 38
David Isaksson, utsedd av Riksbyggen

Suppleanter i styrelsen:

Maria Jonas, Skogstorpsvägen 49
Björn Sondell, Skogstorpsvägen 43
Ann-Christin Thorsell, Skogstorpsv 19
Camilla Zarbell, utsedd av Riksbyggen