Föreningens löpande verksamhet sköts av styrelsen som väljs av föreningsstämman. Styrelsen har vanligen möte en gång per månad.

Kontakta gärna någon av oss eller mejla till styrelsen@sollentunahus2.se om det är något som du vill föra fram.

Styrelsen har följande medlemmar:

Ordinarie ledamöter:

Göran Almberg, ordförande (Skogstorpsvägen 53)
Thomas Berg (Skogstorpsvägen 73)
Bengt Holmberg (Scoutvägen 30)
Marianne Lindblom (Skogstorpsvägen 55)
Eva-Lena Lundh (Skogstorpsvägen 89)
David Isaksson (Riksbyggens representant)

Suppleanter i styrelsen:

Ralph Dovertie (Scoutvägen 58)
Jon Söderhjelm (Scoutvägen 38)
Ann-Christin Thorsell (Skogstorpsvägen 19)
Camilla Zarbell (Riksbyggens representant)