Tegelhagen är byggt som ett trafikseparerat område. Det innebär att motorfordon är hänvisade till gator och parkeringsplatser utanför eller i utkanten av området. Gångvägarna är avsedda för gående och där skall barnen kunna ha en trafiksäker miljö.

trafik

Det är förbud mot motorfordon inom området. OBS! Gäller även mopeder! De enda undantagen från denna regel är:

  1. Bilar som behöver lossa och lasta gods. Efter att godset has lossats eller lastats ska bilen omedelbart köras ut ur området.
  2. De som behöver färdtjänst, eller motsvarande, får åka bil fram till dörren.

Om du behöver köra in bilen i området, tänk på att ett barn när som helst kan komma utspringande framför bilen så KÖR SAKTA!

Om du anlitar en hantverkare ska du informera om vad som gäller beträffande biltrafik i området.

Cykelåkning är tillåten, men ska ske på de boendes villkor. Även för cyklister gäller att visa hänsyn och ta det försiktigt inom området!