Vill du rapportera ett fel på något som föreningen är ansvarig för till exempel tvättstugeutrustning, ytterbelysning, garage etc?

Fel som inte är akuta

Skicka e-post till vicevard@sollentunahus2.se eller lägg en felanmälan i brevlådan vid vicevärdsexpeditionen på Scoutvägen 42. Beskriv felet och var det är, ange adress, ditt namn och hur vi kan nå dig.

Akuta fel

Akuta fel är fel som kräver omgående åtgärd. 

Om det är en akut skada ska du i första hand ringa vicevärden Thomas Berg, tel 070-634 85 19:

Om du inte får kontakt med vicevärden ska du anmäla skadan till Riksbyggens felanmälan på tel: 0771-860 860.