Ventilationssystemet i våra lägenheter är mekanisk frånluftsventilation. Varje lägenhet är försedd med en takfläkt som suger ut luften från badrum/duschrum och kök. Fläkten ska alltid vara påslagen. Strömbrytaren till fläkten sitter i hallen. Fläkten ger dig fräsch luft inomhus samtidigt som fukt och kondens hålls borta.

Ventilationssystemet är konstruerat på det sätt som visas i principskisserna nedan. Du ansvarar själv för köksfläkten inklusive filtret och för frånluftdonen i badrum och duschrum. Om du har byggt om i kök eller badrum och dragit om ventilationskanaler eller har övertagit en lägenhet där sådana ombyggnader har gjorts ansvarar du också för de omdragna kanalerna och för att arbetet är fackmannamässigt utfört, funktionen är korrekt och att hela ventilationssystemet är tillgängligt för invändig rengöring.

I 2-or och 3-or sitter takfläkten rakt ovanför spisen (där den var placerad enligt ursprungsritningarna):

I 4-or och 5-or sitter fläkten rakt ovanför badrummet på övervåningen:

För att kanalerna skall kunna rengöras måste frånluftsdonen vara demonterbara (de får inte limmas fast) och det måste gå att komma in i kanalen vid köksfläkten antingen genom att lossa slangen där den ansluter till köksfläkten eller genom en renslucka på kanalen till köksfläkten.

Vill du byta ut köksfläkten skall du sätta in en Alliancefläkt om du bor i en två- eller trerummare. Denna typ av fläkt styr både fläktmotorn i kåpan ovanför spisen och fläkten på taket. Alliancefläkten kan dra ned varvtalet på takfläkten så att den blir tystare när du så önskar, och gå på högsta varv när du har hela köket fullt av matos. Alliancefläkten är mindre bra om du bor i en 4-a eller 5-a eftersom det då finns risk att matos från köket kommer ut i badrummet på våning två. I tvåplanshusen skall därför Alliancekåpa installeras.

Tänk på att köksfläkten måste installeras av en elektriker. Anlita en fackman vid ombyggnader av kök och badrum som medför att ventilationskanalerna behöver dras om. Glöm inte du skall ansöka hos styrelsen om bygglov innan du startar sådana arbeten.

I överkant på alla fönster (utom i köket) finns så kallade spaltventiler för att släppa in luft. Dessa ska alltid vara öppna för att ge lämplig luftomsättning i lägenheten. Vissa lägenheter har extra friskluftsventiler för att öka ventilationen och på så sätt sänka radonhalten. Därför är det viktigt att dessa ventiler är öppna.