Här hittar du information om garage och parkering för boende i föreningen.

Garage

Garage och parkering

Föreningen har tre garage- och parkeringsområden belägna vid Skogstorpsvägen, Hedvigsdalsvägen/Scoutvägen samt vid nedre delen av Scoutvägen. Föreningen har 89 garage och 67 p-platser. 20 av parkeringsplatserna är utrustade med laddbox för laddning av elbil. Samtliga garage och 10  p-platser är försedda med eluttag för motorvärmare.

Hyra garage eller p-plats

Är du intresserad av att hyra garage eller p-plats, kom till vicevärdsexpeditionen. Här kan vi visa vilka lediga platser som för tillfället finns och samtidigt se till att du får hyreskontrakt. Vi har för få garage, så vi har en garagekö. För närvarande har vi även kö till p-plats. Du som är nyinflyttad och har bil bör passa på att anmäla dig till köplats för garage eller p-plats.

Uppsägning av kontrakt

Vid avflyttning sägs kontraktet upp automatiskt.

Eftersom föreningen i nuläget har brist både på garage och p-platser uppmanar vi dig som inte längre har behov av din bilplats att komma till vicevärdsexpeditionen, så får du reda på hur du skall göra för att säga upp kontraktet.

Hyror

Hyra för garage och parkering debiteras i förskott.

  • Parkeringsplats 110 kr/mån
  • Parkeringsplats med el-uttag 166 kr/mån
  • Parkeringsplats med laddbox för laddning av el-bil 331 kr/mån plus kostnad för förbrukad el
  • Garage 331 kr/mån

Gästparkering

Föreningen har ingen gästparkering. I stället hänvisas besökare till parkeringsplatser på kommunal gatumark. Kom ihåg att det råder p-förbud vid taxivändplanen på Skogstorpsvägen.