Föreningens ekonomi redovisas i årsredovisningen. Det kan många gånger vara svårt att få en bild av storleksförhållandet mellan olika intäkter och kostnader. Här följer en kort beskrivning.

Föreningens intäkter

 

I huvudsak kommer föreningens intäkter från årsavgifterna vi betalar månadsvis. Garage- och parkeringshyrorna står för en relativt liten del, se diagram nedan:

Klicka för att se diagrammet i en större version.

Föreningens utgifter

Diagrammet nedan visar fördelningen mellan enskilda utgiftsposter. De enskilt största utgifterna, som tillsammans utgör nästan 45%, är avsättning till underhållfonden och kostnaden för värme. Underhållskostnaderna varierar från år till år men genom en konstant avsättning till underhållsfonden jämnas kostnaderna ut över åren.

Avskrivningar, fastighetsavgift och reparationer är andra stora utgifter. Däremot är vår räntekostnad låg eftersom vi är lågt belånade. Räntekostnaderna är beroende av ränteläget, men förändras långsamt eftersom vi har fördelat lånen på olika bindningstider. Kostnaderna för el, snöröjning och kabel-TV ingår i övrigt och de utgör vardera bara ca 1 procent av totalkostnaderna.

Kostnadernas fördelning

Klicka på diagrammet för att se det i en större version.

Vill du veta mer om föreningens ekonomi?

Besök sidan med våra senaste årsredovisningar!