På denna sida har vi samlat kartor, skisser och ritningar för Brf Sollentunahus2.

Översiktskarta med husnummer (pdf)

Planlösningar för alla lägenhetsstorlekar i föreningen (pdf)

Trädgård – delområden (pdf)

Historik

Du som vill läsa mer om föreningens historia kan ladda hem en broschyr som användes i samband med försäljningen av bostäderna i mitten av 1970-talet (pdf)
Pdf:en är publicerad med tillstånd av Riksbyggen.

Bilden nedan visar den bebyggelse som fanns innan Tegelhagen byggdes av Riksbyggen 1974-1978:

Tegelhagen-fore-BrfSollentunahus