Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till beslut om styrelsens sammansättning inför föreningsstämman. Vi eftersträvar att få en styrelse sammansatt av olika kompetenser fördelade från olika delar av vårt bostadsområde.

Valberedningens medlemmar:

Charlotta Wennerström, Skogstorpsvägen 29, sammankallande
Cecilia Fällman, Scoutvägen 110

Är du intresserad av att arbeta i vår förenings styrelse? Kontakta valberedningen och gärna även någon i styrelsen.