Föreningen kräver att alla medlemmar har en hemförsäkring. Som komplement till din egen hemförsäkring har föreningen tecknat en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring och kostnaden för den ingår i avgiften. Detta gör att du som medlem inte behöver teckna en sådan privat.

Bostadsrättstillägget

Den gemensamma försäkringen kallas för Bostadsrättstillägget. Den täcker kostnader för skador på det som ingår i bostadsrätten och som du ansvarar för själv. Om det t ex uppstår en vattenskada i din lägenhet täcker försäkringen kostnaderna för återställande av väggar, golv och tak men med åldersavskrivningar.

Bostadsrättstillägget är tecknat hos Protector Försäkring. Försäkringsnumret är 561725.
Du kan se försäkringsbrevet här (pdf).

Vid skador och försäkringsproblem:

Kontakta vår tekniske förvaltare på Riksbyggen, Caroline Rehn, tel: 08-602 3743 eller e-post caroline.rehn@riksbyggen.se.

Skadedjur

I föreningens fastighetsförsäkring ingår saneringsavtal för skadedjur hos Anticimex. Kontakta Anticimex, tel: 08-517634 00 om du har problem med skadedjur.

Vi ber dig också informera vicevärden (e-post till vicevard@sollentunahus2.se eller med meddelande i brevlådan vid expeditionen Scoutvägen 42) om du har haft kontakt med Anticimex och vilket problemet var så vi vet när det är problem med skadedjur.