Fr o m 2019-07-01 kräver föreningen att alla medlemmar har både hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring. Enklast tecknar du en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Bostadsrättsförsäkringen täcker kostnader för skador på det som ingår i bostadsrätten och som du ansvarar för själv. Om det t ex uppstår en vattenskada i din lägenhet täcker försäkringen kostnaderna för återställande av väggar, golv och tak men med åldersavskrivningar.

Vid försäkringsskada:

Informera styrelsen på styrelsen@sollentunahus2.se och anmäl skadan till det försäkringsbolag som du har din bostadsrättsförsäkring i.

Fastighetsförsäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker de skador på fastigheten som föreningen ansvarar för. Fastighetsförsäkringen ligger hos TryggHansa.

Skadedjur

I fastighetsförsäkringen ingår även ett saneringsavtal för skadedjur hos RentokilNomor.

Kontakta RentokilNomor på tel: 0771-122 300 om du har problem med skadedjur.

Vi ber dig också informera vicevärden (e-post till vicevard@sollentunahus2.se eller med meddelande i brevlådan vid expeditionen Scoutvägen 42) om du har haft kontakt med RentokilNomor och vilket problemet var så vi vet när det är problem med skadedjur.