Föreningen har en miljögrupp som har tagit fram en miljöplan med hållbarhetsperspektiv som har fastställts av föreningens styrelse. I planen lyfts sex särskilt viktiga områden fram.

Föreningens miljöpåverkan, och möjlighet att påverka, bedöms vara störst inom områdena:

  • Miljöutredningar samordnas med bostadsrättsföreningens underhållsplan
  • Kunskapsspridning
  • Upphandling (och inköp)
  • Avfallshantering
  • Energianvändning – el och uppvärmning
  • Ekologi

Ladda ned föreningens miljöplan (pdf)

Miljöstatistik

Avfallshantering

Föreningens totala mängd övrigt hushållsavfall var 2018 var 16 276 kg och mängden matavfall 9 398 kg. Detta motsvarar 77 kg matavfall respektive 133 kg övrigt hushållsavfall per hushåll.

Taxan för utsorterat matavfall (bruna kärl) är lägre än den  för restavfall, så det lönar sig att källsortera ut matavfallet – både för miljön och ekonomin.

Energianvändning – el och uppvärmning

Uppvärmningen av lägenheterna och varmvattnet sker med fjärrvärme från Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM. Poolen värms både med fjärrvärme och via solpanelerna som sitter på kvartershuset vid poolen. Värmekostnaderna står för omkring 20 procent av månadsavgifterna.

Under 2018 var föreningens totala energianvändning för uppvärmning ca 1 780 MWh, vilket motsvarar ca 160 kWh/m².  Solpanelen på taket till byggnaden vid lilla poolen bidrar med < 0,5 procent av det totala värmebehovet.

Värmeförbrukning, fjärrvärme, MWh per år från 2011 till 2018:

Den totala elanvändningen för föreningens gemensamma anläggningar under 2018 var 87,7 MWh. Solpanelerna på taket till föreningslokalen och tvättstugan täckte ca 6 procent av elbehovet, resten köptes från SEOM. (Elförbrukningen för respektive lägenhet ingår inte i denna statistik, då den betalas av respektive lägenhetsinnehavare.)

Elförbrukning i föreningens gemensamma utrymmen, kWh per år från 2011 till 2018:

Vattenanvändning

Totala vattenanvändningen i föreningen har legat stabilt under de senaste åren. Under år 2018 var vattenanvändningen 13 495 m3 vilket motsvarar 111 m3 per lägenhet och ca 154 liter per person och dygn. (I Sverige uppskattas den genomsnittliga förbrukningen av vatten per person och dygn till 157 liter.)

Du som har elbil

Vi har installerat laddboxar för laddning av elbilar på 12 av föreningens p-platser. Installationen bekostades delvis med bidrag från Klimatklivet.