Föreningen har en miljögrupp som har tagit fram en miljöplan med hållbarhetsperspektiv som har fastställts av föreningens styrelse. I planen lyfts sex särskilt viktiga områden fram.

Föreningens miljöpåverkan, och möjlighet att påverka, bedöms vara störst inom områdena:

  • Genomförande av reparationer och underhåll
  • Kunskapsspridning
  • Upphandling (och inköp)
  • Avfallshantering
  • Energianvändning – el och uppvärmning
  • Ekologi

Ladda ned föreningens miljöplan (uppdaterad i april 2020, pdf)

Bilaga 1: Miljöstatistik

Bilaga 2: Genomförda åtgärder

Miljöstatistik

Avfallshantering

Vid tömning av kärlen för övrigt hushållsavfall och matavfall mäts mängden av SEOM.

Föreningens totala mängd övrigt hushållsavfall var 19 400 kg under 2019, en ökning med 19 procent sedan 2018. Mängderna 2019 motsvarar 78 kg matavfall respektive 159 kg övrigt hushållsavfall per hushåll.

Eftersom SEOM:s avfallstaxa från år 2020 är 1 kr/kg för utsorterat matavfall (bruna kärl) och 4 kr/kg för restavfall (gröna kärl), så det lönar sig ännu mer än tidigare att källsortera ut matavfallet.

 

Total mängd matavfall respektive övrigt hushållsavfall i kilo per år 2015-2019.

Energianvändning – el och uppvärmning

Uppvärmningen av lägenheterna och varmvattnet sker med fjärrvärme från Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM. Poolen värms både med fjärrvärme och via solpanelerna som sitter på kvartershuset vid poolen. Värmekostnaden står för omkring 20 procent av månadsavgifterna.

Under år 2019 var föreningens totala energianvändning för uppvärmning 1 860 MWh, vilket motsvarar ca 168 kWh/m². För uppvärmningen av vattnet används knappt 20 procent av den totala värmeförbrukningen. Värmen köps från SEOM.

Solpanelen på taket till byggnaden vid lilla poolen bidrar med mindre än 0,5 procent av det totala värmebehovet.

Värmeförbrukning, fjärrvärme, MWh per år från 2012 till 2019:

Värmeförbrukning, fjärrvärme, MWh per år 2012 till 2019.

Totala elanvändningen för föreningens gemensamma anläggningar under 2019 var 87.1 MWh, samma storleksordning som 2018. Solpanelerna på taket till föreningslokalen och tvättstugan täckte ca 6 procent av elbehovet, resten köptes från SEOM. (Elförbrukningen för respektive lägenhet samt laddstolpar för bil ingår inte i denna statistik, då den betalas av respektive lägenhetsinnehavare.)

Elförbrukning i föreningens gemensamma utrymmen, kWh per år från 2012 till 2019:

Elförbrukning i föreningens gemensamma utrymmen, kWh per år 2012 till 2019.

Vattenanvändning

Den totala vattenanvändningen i föreningen har legat på en stabil nivå de senaste åren. 2019 var vattenanvändningen 13 000 kubikmeter vilket motsvarar cirka 290 liter per lägenhet och dygn eller cirka 148 liter per person och dygn, en svag minskning sedan år 2018. (I Sverige uppskattas den genomsnittliga förbrukningen av vatten per person och dygn till 157 liter.)

Cirka 40 procent av den totala vattenförbrukningen är varmvatten.

Läs mer om vårt miljöarbete: Detta gjordes under 2019