In Aktuellt

I senaste infobladet får du viktig information om ventilation i våra lägenheter. Du får också information om återuppbyggnad av garage, trädgårdsdagen och mycket annat.

Ventilation

Som vi har informerat om tidigare påpekade sotarna som gjorde rent i ventilationssystemet
att det var fel och brister i flera lägenheter beroende på att ändringar har gjorts i
samband med ombyggnader av kök och/eller badrum. Vi vill understryka att vid all ombyggnad
som innebär ingrepp på ventilationssystemet (liksom en rad andra åtgärder som framgår av
informationen under ”bygga om och bygglov” på hemsidan) skall en bygglovsansökan lämnas in
till styrelsen och godkännas innan arbetet startas. För att förtydliga hur vårt ventilationssystem fungerar har vi uppdaterat beskrivningen här på hemsidan

Föreningsstämma 6 december

Vår ordinarie föreningsstämma äger rum torsdagen den 6 december. Kallelse med dagordning och årsredovisning kommer att delas ut ca två veckor innan. Men vi uppmanar alla att notera och reservera detta datum i sina almanackor. Eventuella motioner till stämman skall i enlighet med föreningens stadgar vara inlämnade senast den 30 september.

Ladda ned och läs hela infobladet från september 2018