In Aktuellt

Lördagen den 22 oktober samlas vi i våra respektive områden för att göra fint i vår utemiljö inför vintervilan. De trädgårdsansvariga kommer med ytterligare information om tid och plats och vad som ska göras.

Gemensam fika vid poolen

Som vanligt bjuds på goda mackor, grillad korv, fika etc i föreningslokalen vid poolen kl 12:30.

Klipp ner växter

Passa på under trädgårdshelgen och klipp ner växter som under sommaren har blivit för stora och växt upp mot taken. Se också till så att jord och sten inte ligger upp mot fasaderna och rensa bort växtlighet och jord från de dränerande stenbäddarna runt förråden.

OBS! Endast trädgårdsavfall får slängas i containrarna.