In Aktuellt

I slutet av november kommer vi att byta reglerutrustning för värme och varmvatten i båda undercentralerna. Vi kommer nu att få en modern utrustning som kan reagera bättre på variationer i utetemperaturen.

Arbetet kommer att utföras under en dag. Det kommer inte att ha någon inverkan på värmetillförseln men det kan bli mindre störningar i varmvattnet. Vattentemperaturen kan sjunka och det blir ett kortare avbrott, några timmar, i varmvattentillförseln. Störningarna kommer endast att inträffa under dagtid.