Här hittar du kontaktpersonerna för grannsamverkan i vår bostadsrättsförening. Vi har åtta delområden med följande kontaktpersoner:

Område 1, Skogstorpsvägen 95-133: Margareta Gruvsved, Skogstorpsvägen 127
Område 2, Skogstorpsvägen 65-93: Birgitta Wallin, Skogstorpsvägen 81
Område 3, Scoutvägen 92-116: Birgitta Nilsson, Scoutvägen 98
Område 4, Skogstorpsvägen 35-63: Aina Johnsson, Skogstorpsvägen 51
Område 5, Scoutvägen 62-90: Anne-Marie Rosenlund, Scoutvägen 68
Område 6, Skogstorpsvägen 5-33: Anki Thorsell, Skogstorpsvägen 19
Område 7, Scoutvägen 28-60: Maud Holmberg, Scoutvägen 30
Område 8, Scoutvägen 2-26: Anna Rindeskog, Scoutvägen 10

Samordnare:

Bengt Holmberg, Scoutvägen 30, är föreningens kontaktperson gentemot polisen och samordnare av vårt arbete med grannsamverkan.