In Aktuellt

Du måste själv teckna en bostadsrättsförsäkring som gäller fr o m 2019-07-01. Enklast gör du detta genom att kontakta det försäkringsbolag som du har din hemförsäkring hos och meddela att de ska lägga till bostadsrättstillägg.

Vi har inte längre någon kollektiv bostadsrättsförsäkring

I föreningens fastighetsförsäkring har hittills även ingått en bostadsrättsförsäkring som gällt för samtliga bostadsrättslägenheter. Inför årsförnyelsen av föreningens fastighetsförsäkring har försäkringsbolaget tyvärr sagt upp bostadsrättsförsäkringen fr o m 2019-07-01. Det betyder att vi från detta datum inte längre har någon kollektiv bostadsrättsförsäkring.

Kontakta det bolag där du har din hemförsäkring

Du måste därför själv teckna en bostadsrättsförsäkring som gäller fr o m 2019-07-01. Enklast gör du detta genom att kontakta det försäkringsbolag som du har din hemförsäkring hos och meddela att de ska lägga till bostadsrättstillägg.

Lämna kopia till styrelsen senast den 15 maj

Föreningen kräver att alla boende ska ha både hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring. För att styrelsen ska vara säkra på att alla har tagit del av den här informationen och tecknat bostadsrättstillägg i tid innan den kollektiva försäkringen upphör ska du lämna in en kopia på försäkringsbrevet som visar att du har både hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring fr o m 2019-07-01.

Kopian lämnas till vicevärdsexpeditionen eller mejlas till styrelsen@sollentunahus2.se. Kopian ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 maj 2019.