In Aktuellt

Etablerade träd, perenner och gräsmattor behöver sällan vattnas. På vår och försommar innehåller jorden oftast tillräckligt med fukt för att växterna ska komma igång och växa. Vid torka söker sig rötterna nedåt. Om växten då vattnas söker sig rötterna uppåt igen och har svårare att klara fortsatt torka.

Vattning

Gräsmattor återhämtar sig snabbt efter torka och ska inte vattnas.

Om du ska vattna bör du göra det på eftermiddag eller kväll för att minska avdunstningen.

Om jorden luckras efter vattning stannar fukten kvar längre. Luckring kan också vara viktig om jorden är så hård att vattnet rinner bort från växten som vattnas.

En annan grundregel vid vattning är att vattna mycket och sällan i stället för att ”skvättvattna” ofta eftersom rötterna då bara söker sig uppåt.

Läs mer i föreningens trädgårdspolicy

Träd och buskar

Under JAS-månaderna, det vill säga juli, augusti och september, är det lämpligt att beskära träd och buskar.

Information om vad man bör tänka på vid beskärning (pdf)

Så sköter vi våra trädgårdar