Kategori Aktuellt

I styrelsens infoblad för oktober berättar vi om något som en del undrat över! På en del garage samt på föreningslokalen sitter sedan en tid tillbaka vita antenner. De tillhör laddboxinstallationen för elbilar.

Alla laddboxarna är kopplade till en molntjänst på nätet och antennerna sköter kommunikationen. I molntjänsten fördelas den tillgängliga kapaciteten i elsystemet mellan laddboxarna. Via molntjänsten samlas också uppgift in om hur mycket el som förbrukas av varje laddbox. Detta är underlag för debitering av elkostnaden för de som har elbilsplatser.

Parkering

Alla  våra parkeringsplatser är platser som hyrs av boende, vi har inga gästplatser. Besökare skall hänvisas till kommunens parkeringsplatser på Skogstorpsvägen och Scoutvägen. Tyvärr händer det ibland att tillfälliga besökare ställer sina bilar på boendes p-platser utan att först ha kommit överens med den som hyr platsen, eller ställer sina bilar utanför de markerade
platserna och på så sätt blockerar in- och utfart från garagen.

Du som har besökare eller hantverkare: informera dem om att de inte kan parkera på våra parkeringsplatser!

Ladda ned och läs hela infobladet här (pdf)