Kategori Aktuellt

I september månads infoblad berättar vi om årets stämma och hur vi planerar att genomföra höstens trädgårdsdag.

Du får också viktig information om hur du ska underhålla de så kallade spanjoletterna i fönstren, se pdf med instruktion.

Föreningsstämma 8 december

Årets stämma kommer att hållas tisdagen den 8 december. Beroende på smittläget för corona/covid-19 kommer det att vara en vanlig stämma i lokalen eller en kombination av fysisk närvaro och poströstning. Styrelsen återkommer med information och kallelse, men anteckna redan nu den 8 december i din kalender!

Motioner till stämmans ska lämnas in senast den 30 september till vicevärdsexpeditionen eller med e-post till styrelsen@sollentunahus2.se

Skadedjur

Om du har problem med skadedjur ska du kontakta Nomor på tel: 0771-122 330 samt informera vicevärden om du har haft kontakt med Nomor och tala om vilket problemet var. Det gör du med e-post till vicevard@sollentunahus2.se eller med ett meddelande i brevlådan vid expeditionen.

Trädgårdsdagen

Nu är det snart dags att göra höstfint på våra gemensamma ytor!  Vi tillämpar samma princip som vi hade för vårstädningen: Vi sprider ut arbetet i tiden så att vi undviker trängsel. Det blir inte heller nu någon gemensam lunch i föreningslokalen.

Höststädningen sker under perioden 12–18 oktober. Trädgårdsanvariga i varje område kommer att informera om vad ska göras.

Helgen 17–18 oktober kommer det att finnas en container på Scoutvägen och en på Skogstorpsvägen. OBS: Endast för trädgårdsavfall!

Läs hela infobladet för september 2020 (pdf) 

Spanjoletterna i våra fönster

Sköt om spanjoletterna så slipper du kostnader för att byta dem!

Spanjoletter, instruktion (pdf)