Kategori Aktuellt

I början av december var det dags för årsstämma. Protokollet finns på anslagstavlorna vid tvättstugorna.

Här kan du se vilka som nu ingår i styrelsen 

Ökade kostnader

Även föreningen, och därmed vi alla, drabbas av ökande kostnader på räntor, energi och annat. Vi har fördelen att vara lågt belånade. Att vi använder fjärrvärme från SEOM är också en fördel. Styrelsen räknar med att inte behöva höja månadsavgifterna under nuvarande budgetår. Men vi kan alla hjälps åt för att hålla nere en del kostnader, till exempel de för värme, el och avfallshantering.

Läs mer om vad du kan göra för att hjälpa till att hålla kostnader nere

Fiberinstallationenen

  • Fiberlådan är nu installerad i alla lägenheter och vårt interna nät är på plats. Men vi är ännu inte inkopplade på SEOM:s stadsnät. Vi återkommer med besked när det har skett.
  • Under januari kommer elkontakter att sättas upp vid ”lådan”. Snön har tyvärr medfört att det inte gått att asfaltera överallt där asfalten rivits upp.
  • Kvarvarande asfaltering kommer att ske till våren då även de sönderkörda gräsmattorna kommer att åtgärdas.

Till sist önskar vi alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Läs hela infobladet från styrelsen här (pdf)