In Aktuellt

Gränsen för uteplatsen på din lägenhets baksida slutar naturligt mot exempelvis en gångväg, garage eller häck mot grannen mittemot. Du som boende sköter denna yta, men dina grannar måste ha möjlighet att passera över din uteplats utan att hindras av staket eller växtlighet.

Det är också viktigt för föreningens möjlighet att sköta det yttre underhållet att alla uteplatser är tillgängliga utifrån. Under målningen denna sommar har det blivit tydligt att detta inte fungerar på flera ställen. I vissa fall har målarna tvingats klättra över staket eller tränga sig igenom häckar.

Vi ber därför alla att se över sina uteplatser och se till att det finns en passage mellan alla uteplatser i varje huslänga.

Läs gärna trädgårdspolicyn där det står mer om vad som gäller för ytorna utanför din lägenhet