Kategori Aktuellt

Även föreningen, och därmed vi alla, drabbas av ökande kostnader på räntor, energi och annat. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att hålla nere de kostnader vi kan påverka genom vårt beteende, såsom värme, el och avfallshantering. Här kommer några tips!

El- och fjärrvärme

Kostnaderna för el och fjärrvärme utgör en dryg tredjedel av föreningens driftkostnader, exkl underhållskostnader. Fjärrvärmen står för den allra största delen, den ligger på ca 1.5 milj kr/år. SEOM, som vi köper fjärrvärmen från, har meddelat att de kommer att höja priset med ca 4% nästa år. Elpriset har redan stigit kraftigt och vi antar att det kan komma att stiga ytterligare under vintern.

El

Föreningen använder el till utebelysning, i tvättstugor, bastu, föreningslokal, gym och för att pumpa runt värme och vatten. Ju mer el vi förbrukar, desto högre blir kostnaden. Men tidpunkten när elen används påverkar också kostnaden, både på grund av att priset per kWh är lägre nattetid och under helger och att man betalar en effektavgift för elanvändning på vardagar mellan kl 7 och 19. Därför är det fördelaktigt att använda så litet el som möjligt dagtid på vardagar.

Vi kan hjälpas åt och spara på vår gemensamma el genom att:

  • Tvätta fulla maskiner , inte köra enstaka plagg i en maskin, köra ECO program.
  • Inte torka längre än nödvändigt , varken i torktumlare eller torkrum
  • Stänga av torkrummet så snart tvätten är torr, inte torka enstaka plagg i torkrummet
  • Släcka lyset när vi lämnar en lokal
  • Vänta med att basta till efter kl 19 på vardagar
  • Fylla diskmaskinen i föreningslokalen innan den körs

Läs mer om miljöarbetet och hur vår elförbrukning ser ut

Föreningens miljögrupp tipsar om saker som du kan göra för att begränsa din egen elförbrukning:

Fjärrvärme

Vi värmer våra lägenheter med fjärrvärme. Fjärrvärmen värmer också vattnet så att vi får varmvatten. Kostnaden beror på hur mycket fjärrvärme (kWh) vi använder, men här är det samma pris per kWh under dygnets alla timmar så det är lika effektivt att spara på värmen dagtid som nattetid.

Så här kan vi spara på fjärrvärmen:

  • Slösa inte med varmvattnet , diska inte under rinnande vatten, duscha hellre än bada
  • Täta kranar som droppar
  • Byt gärna till snålspolande kranar i tvättställ, dusch och kök
  • Reglera inomhustemperaturen med termostaterna på elementen, inte genom att öppna fönstren

Avfallshantering

Vi kan spara pengar genom att bli ännu bättre på att sortera vårt avfall . Ju mindre vi lägger i de gröna kärlen för ”övrigt hushållsavfall” desto bättre. Vi betalar fyra gånger mer per kilo för övrigt hushållsavfall än för matavfall så inget matavfall i de gröna kärlen. Lägg förpackningarna i förpackningskärlen! Förpackningar i de gröna kärlen måste vi betala kilopris för, men om vi lägger dem i förpackningskärlen kostar det inget extra.

Läs mer om hur vi sorterar vårt avfall och våra förpackningar