Kategori Aktuellt

På grund av risk för Corona-smitta gäller följande extra regler för poolen tills vidare:

  • Personer i riskgrupper har exklusivt tillträde till poolen mellan kl 8 och 10 på vardagar. Endast personer i riskgrupper får vara
    där denna tid.
  • Gäster är inte välkomna i poolområdet. Endast medlemmar och familjemedlemmar som bor i området får nyttja poolen. I mån av plats kan dock barn och barnbarn till medlem tillsammans med medlemmen besöka poolen.
  • Var extra noga med hygienen.
  • Vid sjukdomssymptom får man inte besöka poolområdet.
  • Håll avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla är solidariskt ansvariga för att reglerna efterföljs.

Om dessa regler ej följs kommer poolen att stängas

Edit: Informationen ovan är uppdaterad den 20 juni 2021 efter att styrelsen beslutat ta bort maxantalet på 25 personer och maxtiden på 1,5 h per person vid poolen.