Kategori Aktuellt

Miljöplanen har nu uppdaterats med information från 2020. Tyvärr fortsatte mängden avfall att öka, men den del som är matavfall ökade förhållandevis mer och är nu 35 procent av det totala avfallet. Det är oklart hur mycket av ökningen som beror på att många arbetade hemma under året på grund av Covid-19-pandemin.

Läs föreningens miljöplan (uppdaterad i april 2021) och mer statistik för 2020

Aktiviteter under 2020

  • Installation av två vattentunnor vid kvartershusen, Scoutvägen 42 respektive 118, för uppsamling av regnvatten till bevattning av rabatter.
  • Fyra tornseglarholkar, med sammanlagt 16 boplatser sattes upp under taksprången på fyra tvåplansradhus.
  • Under vårens barnaktivitet planterades solrosor i en av områdets rabatter.
  • En avfallsenkät skickades ut till alla boende. Resultatet sammanställdes i en rapport till styrelsen med förslag till åtgärder, bland annat en informationsinsats.
  • En mindre äng anlades vid övre radhuslängan på Skogstorpsvägen.
  • Den under år 2019 anlagda ängen på Skogstorpsvägen slogs för första gången.
  • Flera miljörelaterade inlägg har gjorts av boende och miljögruppen i Facebook-gruppen för boende i föreningen, bland annat påminnelser om tider för mobila återvinningscentralen, avfallsenkäten, ängen och uppföljning av barnaktiviteten på vårens städdag (plantering av solrosor).