Kategori Aktuellt

Vår härliga pool är stängd för säsongen och snart är det dags att räfsa löv! Den 8 oktober har vi gemensam ”städdag” och dessutom kommer SEOM att börja gräva för fiber i området. Det finns också chans att lämna motioner till årets stämma.

Trädgårdsdagen

Snart är det dags för en av höstens trevligaste dagar! Lördagen den 8 oktober samlas vi för att göra höstfint på våra gemensamma grönytor. Håll koll på information från din trädgårdsansvariga. Under trädgårdshelgen 8-9 oktober har vi stora containrar för trädgårdsavfall här. Lägg allt trädgårdsavfall i dem så sparar vi utrymme i vår gråa trädgårdsavfallscontainer. Och kom ihåg att endast slänga grenar, löv och liknande där, d v s INTE plastsäckar, krukor och liknande.

Se vem som är trädgårdsansvarig i ditt område

Årsstämma och motioner

Årets stämma kommer att hållas torsdagen den 8 december. Kallelse och information kommer att delas ut i mitten av november. Sista dag för motioner är den 30 september. Lämnas till vicevärdsexpeditionen eller med e-post till styrelsen@sollentunahus2.se.

Installation av fiber

SEOM kommer att börja gräva för fiberinstallationen under oktober. Grävningen kommer att ske både på grönytor och i gränderna. Först när arbetet utomhus är slutfört kommer man att behöva komma in i lägenheterna för att dra fiber. Detta blir aktuellt tidigast i november. Innan dess kommer information att delas ut. Vi hoppas att fibern ska vara installerad och fungera i början av nästa år.

Vad händer med Tele2?

Vi kommer att ha kvar Tele2:s nät även efter att SEOM har installerat fiber. Det innebär att alla kommer att ha tillgång till grundutbudet av TV-kanaler på samma sätt som hittills. Du som är nöjd med Tele2:s tjänster kan då fortsätta med dem som tidigare och behöver inte koppla upp dig mot det nya fibernätet.

Ladda ned hela infobladet med mer information här (pdf)