Kategori Aktuellt

I senaste infobladet berättar styrelsen om kommande årsmöte, trädgårdsdag, containerför trädgårdsavfall med mera.

Årsstämma och motioner

  • Årets stämma kommer att hållas tisdagen den 7 december. Kallelse och information inför stämman kommer att delas ut i mitten av november.
  • Motioner till stämmans ska lämnas in senast den 30 september till vicevärdsexpeditionen eller med e-post till styrelsen@sollentunahus2.se.

Höstens trädgårdsdag

Vi tillämpar samma princip för höststädning 2021 av våra gemensamma ytor som vi hade för vårstädningen och sprider ut arbetet i tiden under perioden 11–17 okt så att vi undviker trängsel. Därför kommer vi inte heller att ordna gemensam lunch i föreningslokalen.

Trädgårdsanvariga i varje område kommer att informera om vad ska göras.

  • Under helgen 16–17 oktober kommer det att finnas en container på Scoutvägen och en på Skogstorpsvägen för allt trädgårdsavfall som samlats under veckan.

Trädgårdscontainern

Den röda containern för trädgårdsavfall kommer att finnas på plats till den 29 september. Det trädgårdsavfall du samlar på dig efter detta datum får du spara och lägga i den stora containern som vi tar hit i samband med trädgårdsdagen.

Trädgårdsavfall får INTE läggas i grovsopscontainern.

Nästa odlingssäsong kommer vi att ställa ut trädgårdsavfallscontainern på nytt.

Hämtning av vitvaror

SEOM hämtar uttjänta vitvaror , spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner etc, utan avgift.  Du ska själv kontakta SEOM på tel 08-623 88 00 och boka in hämtning. När du fått bekräftelse och information om när hämtning kommer att ske, kan du ställa ut vitvaran vid sophuset på Skogstorpsvägen. Alla vitvaror som ställs ut för hämtning ska vara tydligt märkta med ägarens namn och när den ska hämtas. Vänta med att ställa ut dem till någon dag innan de ska hämtas. Vi vill inte ha långvarig uppställning av skrotade vitvaror vid sophuset!

Gatuparkeringen på Scoutvägen

Observera att det har satts upp parkeringsskyltar på Scoutvägen. Det innebär att parkering är tillåten mellan skyktara, men bara maximalt 24 timmar. Parkeringsvakter följer upp att detta efterlevs och överträdelse resulterar i böter på 550 kronor.

Ladda hem hela infobladet från styrelsen, september 2021 (pdf)