Kategori Aktuellt

Trädgårdsdagen lördagen den 25 april är sedan tidigare inbokad för vår gemensamma städdag. Vi håller fast vid detta datum men eftersom vi i dessa tider bör hålla avstånd från varandra kan det kanske vara bra att sprida ut arbetsuppgifterna över flera dagar.

Den som känner oro och obehag inför att vistas ute tillsammans med andra stannar självklart hemma men har möjlighet att bidraga med individuellt arbete vid annat tillfälle. Trädgårdsansvariga informerar som vanligt i förväg om vad som ska göras i respektive område. Formerna för fördelning av uppgifter avgörs inom respektive delområde.

Den gemensamma lunchen får vi hoppa över i år. Varje trädgårdsområde avgör själv om man vill ha gemensam fikastund – i så fall givetvis med avstånd.

Se vem som är trädgårdsansvarig (här finns även karta över delområdena)

Trädgårdsredskap

Redskap kan som vanligt hämtas för respektive område den 25:e. Den som vill jobba vid senare tillfälle behåller redskapen och lämnar tillbaka dem när arbetet är klart.

Container för trädgårdsavfall

Eftersom arbetet kommer att ske över flera dagar kommer det inte att finnas containrar som vanligt. Men helgen den 2-3 maj kommer det att finnas en container vid Skogstorpsvägen. OBS! Det är bara trädgårdsavfall som får läggas i containern, inga plastpåsar eller säckar.

Mer från styrelsens infoblad:

  • Uppdaterad miljöplan
  • Så sköter vi vår gemensamma bastu
  • Comhem går över till digital sändning – så påverkas du

Läs hela infobladet för april 2020 här (pdf)