Kategori Aktuellt

Vårens trädgårdsdag när vi skall hjälpas åt att städa upp efter vintern och förbereda vårt område inför sommaren kommer att äga rum lördagen den 23 april. Mer information kommer senare från din trädgårdansvariga.

Vi ser verkligen fram emot att återuppta gamla vanor och träffas vid poolområdet för lunchpaus, lotteri och småprat med grannarna. Vi hoppas på en god uppslutning!

Boka också redan nu in höstens trädgårdsdag lördagen den 8 oktober.

Renovering av avloppen

Andra och sista etappen av reliningprojektet av avloppsstammarna under huslängorna kommer att genomföras under vecka 17-38 (25 april-23 september) med semesteruppehåll vecka 28-31 (11 juli-7 augusti).

I denna etapp ingår alla lägenheter på Scoutvägen utom Scoutvägen 78-82 som relinades förra året.

Du som bor i en länga som ska relinas har redan fått information om när arbetet kommer att ske hos dig. Mer information om vad reliningen innebär och hur du påverkas kommer att delas ut i god tid innan arbetet startas. Vi kommer även att tillsammans med entreprenören bjuda in till ett informationsmöte den 30 mars då du kan få svar på dina frågor.

OBS! Under tiden arbetet pågår kan övernattningslägenheten och bastun inte bokas.

Under de tre sista veckorna, vecka 36-38, kommer relining att genomföras i kvartershusen på Scoutvägen 42 och 118. När arbetet pågår på Scoutvägen 42 kommer den övre tvättstugan och övernattningslägenheten att vara helt stängda. Vid arbetet på Scoutvägen 118 kan inte tvättstugan, föreningslokalen eller bastun användas. Även poolen måste stängas då.

Extra stämma om fiber och laddplatser

Vi vill redan nu informera om att vi kommer att kalla till en extra stämma i mitten av maj. Stämman skall ta ställning till om vi skall installera fiber i samtliga lägenheter och om vi skall installera fler laddboxar. Kallelse och redogörelse för innebörden av förslagen kommer att delas ut i god tid före stämman.

 

 

Ladda hem hela infobladet här (pdf)