In Aktuellt

I styrelsens infoblad för maj 2019 finns viktig information om brandskydd. Du kan också läsa om hur vi tar hand om våra gröna ytor. Och du som missat att anmäla dig för en veckas poolskötsel får en påminnelse!

Brandskydd

Det är redan torrt i marken och därmed hög brandrisk. För att vi alla skall göra vad vi kan för att undvika att en brand uppstår och vara rustade för att snabbt upptäcka och bekämpa en eventuell brand vill vi påminna om följande:

  • Det skall finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan
  • Testa brandvarnarna regelbundet, byt vid behov batteri eller skaffa ny brandvarnare
  • Alla bör ha brandsläckare och brandfilt och helst en per våningsplan
  • Vinden får endast användas som förvaringsutrymme; inget brandfarligt får förvaras där
  • Eventuell belysning på vinden måste vara fast installerad med strömbrytare (alla elinstallationer skall göras av behörig person)
  • Var försiktig vid all användning av öppen låga såsom ljus, grill (både kol och gasol) och gasolvärmare. Tänk alltid på brandrisken!
  • Låt inte glasföremål och flaskor, inte heller PET-flaskor stå ute i solen; de kan fungera som brännglas och starta en brand

Trädgårdsdagen: stort tack till alla som bidrog!

Vårens trädgårdsdag bjöd på ett riktigt skönt väder. Många som var ute och jobbade och gjorde området fint inför sommaren. Som vanligt var det samling vid poolen vid lunchtid med mackor, grillad korv mm. Efter maten byggde ett antal barn bihotell som dom sedan satte upp på olika ställen inom området. Det ska bli spännande att se hur många bin som checkar in på hotellen. En mycket lyckad dag!

Ladda ned och läs hela infobladet (pdf)