Kategori Aktuellt

Poolen kommer att öppnas i början av juni. Förutom de vanliga reglerna att alltid duscha innan man hoppar i vattnet och att alla har badkläder, även de små, är det nu också viktigt att alla som är i poolområdet tar ansvar och är friska och håller avstånd och i övrigt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Anmäl dig som poolskötare!

För att sköta poolen behöver vi precis som tidigare år ett antal poolskötare. Fyll i den intresseanmälan som du fått i brevlådan. Vi vänder oss särskilt till dig som själv badar eller har barn som badar! Det är en förutsättning för att poolen ska kunna vara öppen att det finns poolskötare till varje vecka under badsäsongen.

Brandskydd

Det börjar bli torrt i marken och därmed hög brandrisk. För att vi alla ska göra vad vi kan för att undvika att en brand uppstår och vara rustade för att snabbt upptäcka och bekämpa en eventuell brand vill vi påminna om följande:

  • Det ska finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan
  • Testa brandvarnarna regelbundet, byt vid behov batteri eller skaffa ny brandvarnare
  • Alla bör ha brandsläckare och brandfilt – helst en per våningsplan
  • Vinden får endast användas som förvaringsutrymme; inget brandfarligt får förvaras där
  • Eventuell belysning på vinden måste vara fast installerad med strömbrytare (alla elinstallationer ska göras av behörig person)
  • Var försiktig vid all användning av öppen låga såsom ljus, grill (både kol och gasol) och gasolvärmare. Tänk alltid på brandrisken!
  • Låt inte glasföremål och flaskor, inte heller PET-flaskor stå ute i solen; de kan fungera som brännglas och starta en brand

Läs mer viktig information i infobladet från styrelsen (maj 2020, pdf)