In Aktuellt

Branden i vår grannförening i juli gjorde det tydligt hur snabbt en brand kan uppstå och vilka förödande konsekvenser den kan få. Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att undvika att en brand uppstår samt är rustade för att snabbt upptäcka och bekämpa en eventuell brand. I senaste infobladet finns det en lista på saker som vi alla måste ha koll på.

Infobladet innehåller också information om att garagen senast den 30 september, 2019 ska vara utrensade så att de fungerar som garage för motorfordon.

Det finns en kort rapport från gruppen som jobbat med frågan om laddning av elbilar. Dessutom införs nu en depositionsavgift vid bokning av lokalen och övernattningslägenheten.

Sist men inte minst: Ta tillvara på frukten från våra träd!

Ladda ned infobladet för augusti 2018