Kategori Aktuellt

I juni månads infoblad från styrelsen får du information om höjning av månadsavgiften samt en lägesrapport på de pågående arbetena med relining. Du får också senaste nytt om fibernät och laddplatser för elbilar.

Avgiftshöjning

Ökade kostnader för räntor och energi påverkar vår förening. Det är självklart viktigt att vi bibehåller en stabil ekonomi. Styrelsen har därför beslutat att höja månadsavgiften för lägenheterna med 1.5 procent fr o m den 1 oktober 2022.

Fiber

På extrastämman i maj fattades beslut om att vi skall ersätta det nuvarande fibernätet med SEOM:s fiber där det är fritt att välja leverantör.

SEOM kommer att installera ett helt nytt fibernät och kommer behöva åt i inspektionsgropen i alla lägenheter, där en så kallad anslutningspunkt ska installeras.

Vi räknar med att arbetet kommer inledas i oktober och återkommer med information så snart vi vet mer. Så snart det nya fibernätet är på plats kan man börja använda det.

Fram t o m årsskiftet 2023/24 kommer det nuvarande Tele2-nätet att fungera som tidigare, därefter upphör föreningens avtal med Tele2 så var försiktig med att teckna nya avtal som sträcker sig bortom det datumet!

Nya laddstolpar för elbilar

Föreningen ska sätta upp laddboxar på ytterligare åtta p-platser. Detta kommer att göras under augusti. De nya platserna kommer att delas ut efter kötid till dem som står i kö för laddplats.

Reliningen

Arbetet löper på enligt plan och vi räknar med att allt ska vara klart i slutet av september. Årets arbete har hittills varit mer komplicerat än förra året. Vi har bland annat behövt gräva upp stora gropar i ändarna på längorna, eftersom ledningarna från varje länga går direkt ut i kommunens ledning i Scoutvägen som ligger djupare än våra egna ledningar. Våra ledningar har dessutom varit i något sämre skick.

Ladda ned och läs hela infobladet här (pdf)

Styrelsen önskar alla en fin sommar!