Kategori Aktuellt

I infobladet för januari 2021 påminner vi igen om hur vi hanterar sopor och återvinning. Vi lyfter också fram vikten av grannsamverkan för att förhindra inbrott och stölder.

Sopor och återvinning

Om våra återvinningskärl är fulla när du kommer med dina förpackningar ber vi dig gå upp med dem till återvinningsstationen högst upp på Skogstorpsvägen. Där lämnar du också alltid wellpappsförpackningar, andra större förpackningar och transportförpackningar.

Återvinningskärlen är avsedda för förpackningar

Två gånger under den senaste tiden har vi drabbats av extra avgifter för sophanteringen. Det som INTE är förpackningar lämnas till exempel på den mobila återvinningscentralen.

Läs mer om vår sophantering

Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att vi boende håller extra uppsikt över våra grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Om du ser någon i området som du inte känner igen kan du titta personen i ögonen, vänligt säga hej och fråga om hen letar efter någon speciell adress.

Tänk på att den som vill göra inbrott inte vill bli sedd. En hög, tät grind på framsidan och mycket växtlighet på baksidan ger skydd mot insyn, men gör det också lättare för en inbrottstjuv att arbeta utan att bli observerad.

Tala om för dina grannar om du reser bort och kom överens om att någon skottar undan snön när du är borta. Belysning med rörelsesensor och/eller sensor som går på när det är mörkt ute både på fram- och baksidan kan verka avskräckande.

Läs mer om hur vi arbetar med grannsamverkan

Läckage i värmesystemet

Som alla berörda är medvetna om har vi läckage i värmesystemet från den övre undercentralen. Detta gäller boende i ”övre delen” av området. Vi jobbar hårt för att hitta läckan innan den blir så stor att det blir avbrott i värmetillförseln.

Föreningslokalen

Enligt pandemilagen begränsas antalet deltagare till max åtta personer vid privata sammankomster i lokaler som hyrs ut. Styrelsen har därför beslutat att föreningslokalen tills vidare endast kommer att hyras ut till sammankomster med max åtta personer.

 

Ladda hem och läs hela infobladet för januari 2021 (pdf)