Kategori Aktuellt

I styrelsens infoblad för april finns det givetvis information om vårens städperiod av våra gemensamma ytor. Vi ser fram emot att göra vårfint, men med social distans även denna gång på grund av pandemin.

Ingen tvätt nattetid när lägenheten är uthyrd

Den ”övre tvättstugan” på Scoutvägen 42 ligger vägg i vägg med övernattningslägenheten. För att de som sover där inte ska störas av ljud från tvättstugan är det inte tillåtet att tvätta mellan kl 22:00 och 7:00 de nätter som lägenheten är uthyrd. Det kommer att markeras med en skylt på dörren in till tvättstugan. Vi ber alla att respektera skylten när den sitter uppe och inte störa de som bor i lägenheten.

Läckage i värmesystemet

Vi har sedan en tid tillbaka ett läckage, som är för litet för att hitta med vanliga läcksökningsmetoder, i den övre delen av området. När det blir varmare så att vi kan stänga av värmen, kommer vi att gräva upp på några ställen längs kulverten för att sätta in ventiler och fortsätta arbetet med att söka efter orsaken till läckaget.

Grovsopor och trädgårdsavfall

Nyhet: Trädgårdscontainer

Under sommaren behöver vi kunna göra oss av med trädgårdsavfall. SEOM tillåter inte att trädgårdsavfall slängs i grovsopscontainern. Vi kommer därför att ha en separat container för trädgårdsavfall här under perioden mitten av maj–mitten av september. Trädgårdscontainern kommer att stå bredvid grovsopscontainern på p-platsen på Skogstorpsvägen.

OBS: I trädgårdscontainern får du bara lägga trädgårdsavfall utan påsar eller säckar. Inte jord, sten, stubbar och annat grovt.

Grovsopscontainern

Här slänger du endast grovsopor, t ex kasserade husgeråd, möbler, pulkor, cyklar, mattor. Detta gäller året om!

Tidningscontainern

För att ge plats för den nya trädgårdscontainern måste vi ta bort tidningscontainern från området. Tidningar lämnar du enklast i fortsättningen på återvinningsstationen högst uppe i backen på Skogstorpsvägen.

Läs mer genom att ladda hem infobladet för april 2021 här (pdf)