In Aktuellt

I infobladet finns viktig information om bland annat avloppsarbete och asfaltering.

Du kan också läsa om vad som gäller när du byter köksfläkt samt saker att tänka på angående den inspektionsgrop som finns i alla lägenheter. Dessutom finns det nu en bokbytarhylla – mycket passande om det blir läsväder i sommar!

Ladda ned infobladet (pdf)