Kategori Aktuellt

I infobladet delar styrelsen viktig information som berör alla medlemmar. I juni skickar vi med en vädjan till stor försiktighet vid grillning samt att vara sparsam med vatten. Vissa växter behöver vattnas när det blir torrt, men vi vattnar inte gräsmattor. Du vet väl att det finns regnvattentunnor vid båda tvättstugehusen. Där kan du hämta vatten som är utmärkt att vattna med. Vi tipsar också om något livsviktigt: Du kommer väl ihåg att vi har en hjärtstartare i tvättstugan om olyckan, som vi hoppas aldrig sker, ändå skulle vara framme.

Månadsavgifter

Efter att ha fastställt budgeten för 2021/22 har styrelsen beslutat att tills vidare bibehålla månadsavgifter och hyror på nuvarande nivå.

Poolen

Tills vidare gäller samma extra regler för poolen som förra året.

Bastun

Bastun måste bokas om den skall användas och i sommar är den dessutom reserverad för de boende som har avloppet avstängt p g av avloppsarbeten i området. Det är toaletten utanför tvättstugan som badande ska använda.

Sopor

Alla kärl för pappers-, plast- och metallförpackningar är nu märkta med dekaler som tydligt visar vad som kan läggas i dessa kärl. Om du vill ha information till hands hemma om vad som kan läggas i de olika kärlen har miljögruppen gjort i ordning ark med sådan information som du kan hämta i sophusen.

Tidningar skall lämnas på återvinningstationen i korsningen Skogstorpsvägen/Hedvigsdalsvägen, de får inte lämnas i något av kärlen i våra sophus och inte heller i grovspscontainern.

Containrarna

Sedan en tid har vi en container för trädgårdsavfall som står bredvid grovsopscontainern. Var observant så att du slänger rätt avfall i rätt container. Glöm inte bort att det endast är trädgårdsavfall utan säckar eller påsar som ska läggas i trädgårdscontainern.

Om du har mycket grovavfall, t ex efter vindsröjning, ombyggnad etc måste du själv köra det till ”tippen”, det får inte läggas i vår grovsopscontainer.

Sommar och torka

Även om det regnar ibland är det ofta torrt i marken under sommaren. Vi uppmanar därför till stor försiktighet vid grillning både på den egna uteplatsen och på våra gemensamma ytor som t ex poolområdet.

Till sist önskar vi alla en skön sommar!

 

Ladda hem infobladet för juni 2021 (pdf)