In Aktuellt

I styrelsens infoblad (febuari 2019) kan du läsa om återuppbyggnaden av våra garage, sophantering, snöskottning och hur du sparar energi när du tvättar. Du kan också läsa om arbetet för elbilsladdning: föreningen beviljats bidrag från Klimatklivet på 50% av installationskostnaden för att sätta upp laddboxar på 12 bilplatser.

Vi går därför vidare med att undersöka hur många av dessa laddplatser vi behöver och i vilka garage och på vilka p-platser boxarna skall sättas upp. Kostnaderna för boxarna och elförbrukningen kommer att tas ut av de som hyr en bilplats med laddbox, den skall inte belasta övriga som hyr bilplats.

Extrakostnaden för en plats med laddbox kommer preliminärt av vara ca 250 kr/mån plus kostnaden för förbrukad el. Vi ber att du som är intresserad av en bilplats med laddbox snarast informerar oss med mejl till styrelsen@sollentunahus2.se eller med ett meddelande i brevlådan vid vicevärdsexpeditionen.

Ladda ned och läs hela infobladet (pdf)