Kategori Aktuellt

Styrelsen önskar alla god jul och gott nytt år! Som traditionen bjuder påminner vi i december månads infoblad om brandskydd och hur du ska återvinna papper och annat som kommer med julklapparna! Vi berättar också lite kort om årsstämman och enkäten om behov av laddplats för elbil.

Årsstämman

Vi hade årsstämma den 7 december. Tack alla som deltog! Styrelsen som valdes är densamma som föregående år.  Läs mer om styrelsen här

Årsredovisningen har alla fått i sin brevlåda, men den finns även här på hemsidan.

Elbilsladdning

Svaren på enkäten om planer på att skaffa elbil visar att det kommer att finnas ett behov av ca 20 nya laddplatser under de närmaste två åren och ytterligare lika många till inom fem år. Styrelsen är positiv till en stegvis utbyggnad av laddkapaciteten. Ett första steg skulle kunna vara att ytterligare några av p-platserna med motorvärmaruttag görs om till laddplatser. För att genomföra detta behövs vissa omflyttningar på p-platserna.

Vi ber därför alla att rannsaka sitt bilplatsbehov och fråga sig:

  • Behöver jag en p-plats när jag också har garage?
  • Använder jag motorvärmaruttaget på p-platsen eller kan jag byta till en p-plats utan el?

Kontakta Thomas på vicevärdsexpeditionen om du ser att du kan göra förändringar!

OBS: Laddning av bilar får bara ske på de särskilda laddplatserna och med de kablar som laddboxarna är utrustade med. Det är förbjudet att ladda bil från motorvärmaruttag i garage eller på p-platser.

Brandvarnare och levande ljus

Du har väl inte glömt att kontrollera brandvarnarna och byta batterier eller köpa nya brandvarnare om de du har inte fungerar? Det skall finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan. Alla bör också ha brandsläckare och brandfilt, helst en på varje våningsplan. Var försiktig medlevande ljus och marschaller!

Julklappsförpackningar

Låt oss alla hjälpas åt med att hantera emballaget till julklapparna på rätt sätt. När våra återvinningskärl är fulla måste du lämna dina förpackningar vid återvinningscentralen högst upp på Skogstorpsvägen. Där lämnar du också alltid wellpappsförpackningar, andra större förpackningar och transportförpackningar.

  • Julpapper och mindre papperskartonger lägger du i kärlen för pappersförpackningar. Kom ihåg att vika ihop papperet och riva sönder/platta ihop julklappskartongerna innan du slänger dem.
  • Julklappssnören, tejp och klisteretiketter lämnar du bland övrigt hushållsavfall i de gröna kärlen.
  • Julgranen lämnar du vid den mobila återvinningscentralen när den kommer till Silverdal. Den får inte läggas i grovsopscontainern.

Läs hela infobladet för december 2021 här (pdf)