Kategori Aktuellt

Augusti månads infoblad finns i din brevlåda. Här sammanfattar vi det viktigaste. Reliningen pågår för fullt och innebär att våra tvättstugor och annat i våra gemensamma kvartershus kommer vara avstängda under delar av september. Se vad som gäller i rutan med viktiga datum här intill.

Laddstolpar

De nya laddboxarna finns nu på plats och kommer att kunna användas för billaddning fr o m den 1 oktober. Innan dess kommer alla som berörs av omflyttningar bland bilplatser till följd av detta att få information om ersättningsplatser.

Gör det svårt för råttorna

Det finns tyvärr råttor i och omkring vårt område. Förutom att täta där det går så att de inte kommer in i husen, behöver vi göra det så ogästvänligt som möjligt för dem. Vi uppmanar därför alla att hålla efter vegetationen på innergårdar och uteplatser och särskilt rensa upp utefter väggar så att råttorna inte kan springa omkring längs husen i skydd av tät växtlighet, speciellt längs träväggarna. Det är också viktigt att inte låta klängväxter växa upp till taken.

Sopor

Vi har beställt rengöring av alla sopkärl till mitten av september. För att sopkärlen ska hålla sig fräscha mellan rengöringarna ber vi att alla att vara noga med hanteringen av avfallet:

  • Gör rent förpackningar innan de slängs
  • Om du har samlat förpackningarna i en påse/kasse töm den i rätt förpackningskärl och släng sedan den tomma påsen som pappers- eller plastförpackning beroende på vilket material det är. Förpackningar ska inte ligga i en påse eller kasse när de slängs.
  • Var noga med att sortera rätt.
  • Låt matavfallet rinna av i vasken innan du slänger det i kompostpåsen och använd dubbla påsar om det är vått.

Höstens städdag

Våra gemensamma städdagar är uppskattade och det är roligt att vi kan samlas som vanligt igen! Höstens städdag är lördagen den 8 oktober. Som vanligt kommer information från trädgårdsansvariga om vad som behöver göras. Hör gärna av dig till ”din” trädgårdsansvariga om det är något speciellt som du anser behöver göras! Vi ses!

Läs hela infobladet från styrelsen (pdf)