In Aktuellt

Nu under den mörka årstiden tänder vi oftare ljus och då gäller det att tänka extra mycket på brandskyddet. Var försiktig med levande ljus och marschaller!

Våra hus ligger mycket tätt och även en liten brand i ett hus kan få förödande konsekvenser. Styrelsen påminner därför om att det skall finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan.

Glöm inte att regelbundet kontrollera att brandvarnarna fungerar! Brandvarnare är färsksvara och brandmyndigheterna rekommenderar att de byts så fort de inte längre fungerar.

Vi vill också påminna om vår rekommendation att det skall finnas minst en brandsläckare och brandfilt i varje lägenhet och helst en på varje våningsplan och uppmanar alla att skaffa sådana. Brandsläckaren och filten skall givetvis vara lätt åtkomliga.

Du kan läsa om brandvarnare och brandsläckare på Brandskyddsföreningens hemsida www.branskskyddsforeningen.se