Kategori Aktuellt

Nu under den mörka årstiden tänder vi oftare ljus och då gäller det att tänka extra mycket på brandskyddet. Passa på att byta batteri i dina brandvarnare och var försiktig med levande ljus och marschaller!

Våra hus ligger mycket tätt och även en liten brand i ett hus kan få förödande konsekvenser. Vi påminner därför om att det ska finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan.

Glöm inte att regelbundet kontrollera att brandvarnarna fungerar! Brandvarnare är färskvara och brandmyndigheterna rekommenderar att de byts ut med jämna mellanrum.

Vi vill också påminna om vår rekommendation att det ska finnas minst en brandsläckare och brandfilt i varje lägenhet och helst en på varje våningsplan och uppmanar alla att skaffa sådana. Brandsläckaren och filten ska givetvis vara lätt åtkomliga.

Du kan läsa om brandsäkerhet i hemmet på Brandskyddsföreningens hemsida