Kategori Aktuellt

Snart startar arbetet med fiberinstallationen. Det är företaget UTECH AB som ska utföra arbetet, som inleds med grävarbeten i området. Grävning sker vecka 42-46. Sedan blir det asfaltering, som förhoppningsvis är klar till årsskiftet. Iordningställande av gräsmattor görs våren/sommaren 2023.

UTECH kommer arbeta måndag–torsdag kl 07-16, fredagar kl 07-12. De kommer använda sig av minigrävare på våra smala gator. I andra områden kommer de att använda sig av en större maskin.

Viktigt för oss boende att tänka på:

• Se upp (ner!) för skarpa kanter,  kablar/rör på marken så du inte snubblar.
• Utdragna rör som tillfälligt korsar körbana FÅR EJ KÖRAS ÖVER. Måste du köra där med bil – påkalla personal från UTECH!
• Be gärna om hjälp från personal hos UTECH för att kunna passera arbetsplatsen om ni behöver.

Se ritning, tidsplan och mer informationen från UTECH (pdf)