Infoblad och julhälsning

I det sista infobladet för året kan du bland annat se hur föreningens styrelse ser ut efter årsstämman den 7 december. Två ledamöter omvaldes och två nya suppleanter valdes in. Vi berättar också om kommande takreparationer och hur du slänger julgranen när julen är över. Läs hela infobladet här (pdf) Takreparation När vädret tillåter kommer [...]

Adventstider och brandsäkerhet

Nu under den mörka årstiden tänder vi oftare ljus och då gäller det att tänka extra mycket på brandskyddet. Var försiktig med levande ljus och marschaller! Våra hus ligger mycket tätt och även en liten brand i ett hus kan få förödande konsekvenser. Styrelsen påminner därför om att det skall finnas minst en fungerande brandvarnare […]

Byte av utrustning påverkar värme och varmvatten

I slutet av november kommer vi att byta reglerutrustning för värme och varmvatten i båda undercentralerna. Vi kommer nu att få en modern utrustning som kan reagera bättre på variationer i utetemperaturen. Arbetet kommer att utföras under en dag. Det kommer inte att ha någon inverkan på värmetillförseln men det kan bli mindre störningar i […]