Se över din uteplats

Gränsen för uteplatsen på din lägenhets baksida slutar naturligt mot exempelvis en gångväg, garage eller häck mot grannen mittemot. Du som boende sköter denna yta, men dina grannar måste ha möjlighet att passera över din uteplats utan att hindras av staket eller växtlighet. Det är också viktigt för föreningens möjlighet att sköta det yttre [...]

Senaste nytt från infobladet

Den 10 oktober fick alla ett nytt infoblad i sin postlåda. Här kan du läsa det digitalt! I infobladet finns en kort rapport från målningsarbetet av fasaderna, som nu är avslutat. Tack alla som hjälpte till med att underlätta arbetet! Du kan också läsa om trädgårdsdagen den 22 oktober, hur vi ska ta hand om […]

Trädgårdsdag den 22 oktober

Lördagen den 22 oktober samlas vi i våra respektive områden för att göra fint i vår utemiljö inför vintervilan. De trädgårdsansvariga kommer med ytterligare information om tid och plats och vad som ska göras. Gemensam fika vid poolen Som vanligt bjuds på goda mackor, grillad korv, fika etc i föreningslokalen vid poolen kl 12:30. Klipp […]